Oświadczenie RODO

Oświadczenie RODO

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Air Power Artur Prusak, Ul. Karasia 8, 05-552 Mroków, NIP 1230151329tel. 604 162 357

  2. dane osobowe wAir Power Artur Prusak

  3. zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Air Power Artur Prusak, mogą być podmioty, realizujące zadania na rzecz Air Power Artur Prusak na podstawie odrębnych umów oraz podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

  4. dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  5. dane osobowe przetwarzane w Air power Artur Prusak, będą przechowywane jedynie do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie, a następnie do chwili przedawnienia roszczeń na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego, Ordynacji Podatkowej i Ustawie o Rachunkowości;

  6. każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  7. każdej osobie, której dane przetwarzane są w Air Power Artur Prusak przysługuje prawo żądania od Air Power Artur Prusak dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

  8. każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  9. wszystkie dane osobowe przetwarzane w Air Power Artur Prusak zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

  10. dane osobowe przetwarzane w Air Power Artur Prusak na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Configurator Konfigurator mebli

Nasi partnerzy

Tel.
mail.
Logo Logo Blum logo Hafele logo